پنجشنبه ، 31 مرداد ، 1398
اطلاع رسانی

(آرشیو ماه فروردین 1395)

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مقلب القلوب و الابصار

یکشنبه ,01 فروردین 1395 15:09
** یا مقلب ، قلب ما را شاد کن**  ** یا مدبر ، خانه را آباد کن ** ** یا محول احسن الحالم نما**  ** از بدی ها فارغ البالم نما**