یکشنبه ، 28 بهمن ، 1397
لیست پزشکان
نامنام خانوادگینظام پزشکیتخصص
الههوحید دستجردی25453ارتودنتیکس
غلام علیغلامی23003پریودنتیست
سید حسنمیر محمد صادقی 89239جراح فک و صورت
بهزاددبیری30807عمومی
مسعودجعفری63615پروتزهای دندانی
محمد رضاخلیقی82217بیماریهای دهان و دندان
حمیدنورمحمدی133193درمان ریشه
افشین شریفی35127ترمیمی و زیبایی
ابوالفضل قدسی38984پروتز های دندانی
علیصالحی راد27315دندانپزشکی کودکان
مژگان شیرخوانی56300پریودنتیست
فاطمه مهدوی31362عمومی
گلوریاظاعنی67915عمومی
مریم کاردان108012عمومی
علیرضاابریشم چیان81419عمومی
بهنازبهنیا118823عمومی
جمیله بیگمطاهری23735بیماری های دهان و تشخیص
داوودصادقی76822اندودانتیکس
تکتمجلایر60543رادیولوژی دهان ، فک ، صورت
بهروزحبیبی77264جراحی لثه
حمیدرضاخلیلی69775جراح لثه
مریمبهشتی روی100075ترمیمی و زیبایی
سعیدرنجی83227درمان ریشه
حمیدرضاعظیمی29736جراح فک و صورت
اعظمناجی راد77744دندانپزشکی کودکان
شهریارجلالیان94830ترمیمی و زیبایی